A.D.Rotten - gitara;

   Dehumanizer - bas;

   Gregor - perkusja;

   Stania - wokal;

   Johny - gitara

EFFECT MURDER – Biografia.

Zespół EFFECT MURDER powstał w 2001 roku z inicjatywy gitarzysty Johnego (ex Via Mistica), do którego dołączyli Bzyk (perkusja) i Konrad (wokal). Trio zadebiutowało na scenie mini albumem “Pathology Of Society” nagranym w białostockim studio Hertz (maj 2001). Materiał został wydany samodzielnie przez zespół w nakładzie 500 sztuk, zbierając wiele pozytywnych recenzji w prasie podziemnej, jaki i w oficjalnych pismach muzycznych. Intensywna promocja wywołała duże zainteresowanie Effect Murder; ukazały się pierwsze wywiady w magazynach oraz pojawiły się propozycje koncertowe. Debiut kapeli został zauważony przez firmy fonograficzne. „Pathology Of Society” wydano w 2002 roku jako split MC z RECTAL SLUDGE (Acusubilis Rec.) oraz w 2004 roku jako split CD z Hybrid Exoneration (Redrum 666 Records). W tym okresie band pojawił się na kilku lokalnych imprezach, dzieląc scenę min. z formacjami Parricide, Incarnated, Dominium, Trauma, Vesania, Non Opus Dei czy Immemorial. W międzyczasie, w składzie pojawił się w drugi gitarzysta Arek oraz basista Kamil. Z nowymi muzykami rozpoczęły się prace nad następnymi kompozycjami.

Kolejnym krokiem muzycznego rozwoju EM było zarejestrowanie mini albumu „Portrait Of Fanatic” (studio Matrix, 2003 r). Realizacją nagrań, miksem oraz masteringiem zajął się Krzysztof Murawski. Utwory zawarte na płycie złożyły się na koncept album poświęcony ludzkiemu fanatyzmowi, objawiającemu się w różnych formach życia społecznego. Materiał stanowił duży postęp muzyczny w stosunku do debiutu. Zespół wypracował inny niż dotychczas styl, a jego muzyka stała się bardziej progresywna, techniczna i brutalna. Na tym albumie, oprócz elementów charakterystycznych dla death metalu, pojawiły się także motywy inspirowane szkołą grind gora. Mimo pozytywnych recenzji w prasie oraz ciepłego przyjęcia zespołu na koncertach, album „Portrait Of Fanatic” nie znalazł oficjalnego wydawcy. W 2004 roku grupa samodzielnie wydała ten materiał w nakładzie 600 sztuk. Wydawnictwo promowane było na licznych koncertach w kraju. EFFECT MURDER uczestniczył w kilku mini trasach u boku zaprzyjaźnionej formacji Abused Majesty, pojawił się na festiwalu Mercilles East w Chełmie oraz wziął udział w pierwszej dużej trasie po Polsce( „Extreme Blast Attack”, u boku Deception oraz Sammath Naur).

Rok 2005 przyniósł kolejne wydawnictwo- „Imanusi” (realizacja Piotrek Polak, Studnia Studio). W zespole zaszły poważne zmiany- zarówno personalne, jak i stylistyczne. Nowymi muzykami zostali gitarzysta A.D. Rotten oraz basista Dehumanizer. Stylistyka nagranego materiału znacząco różniła się od poprzednich wydawnictw. Muzyka zawarta na „Imanusi” to mieszanka grindu z elementami death metalu. EFFECT MURDER świadomie odszedł od skomplikowanych struktur na rzecz prostej i bezpośredniej formy muzycznego przekazu. W czasie powstawania albumu nastąpił pierwszy poważny rozłam w składzie. Z przyczyn osobistych, z grania w zespole zrezygnował perkusista Bzyk. Kolejną osobą, która w podobnym czasie opuściła zespół był wokalista Konrad. Z powodu braku stałego składu EFFECT MURDER zawiesiło działalność koncertową. W międzyczasie formacja nawiązał współpracę z młodą białostocką wytwórnią Metal Jeers Productions, czego efektem było wydanie splitu CD z Boodpaint. Ponieważ zespół przestał koncertować, wydawnictwo nie uzyskało jednak większego wsparcia i przeszło niezauważone w środowisku muzycznym.

Reaktywacja EFFECT MURDER nastąpiła w sierpniu 2006 roku, z chwilą dołączenia dwóch nowych muzyków. Zostali nimi perkusista Gregor (Hellraizer) i wokalista Stania (ex Enffeblement). Praca w odmłodzonym składzie szybko przyniosła pierwsze efekty. W dniach 11-12 listopada zespół pojawił się w studiu Studnia, by zarejestrować utwór „Dehumanize” oraz cover „Filthgrinder” z repertuaru SATYRICON, przeznaczony na tribute album.

Rok 2007 to powrót formacji na scenę po dotychczasowej przerwie. Białostoczanie wzięli udział w kilku imprezach oraz byli gospodarzami festiwalu Metal Jeers Death Assault. Podczas koncertu doszło do zarejestrowania pierwszego materiału DVD zespołu „Death Alive”, wydanego przez Metal Jeers Productions.

Kolejnym ważnym krokiem w biografii formacji było nagranie pełnej płyty. Prace rozpoczęły się jesienią 2008 roku. Zespół zrezygnował z występów na żywo i zamknął się w sali prób, by w pełni skoncentrować się na komponowaniu utworów na album. Pierwsze ślady zostały nagrane w maju, w białostockim studiu Hertz. Perkusista Gregor zarejestrował tam ślady bębnów. Realizacją nagrania zajmowali się bracia Wiesławscy. Gitary rytmiczne zostały nagrane w lipcu w studiu Studnia Piotrka Polaka. W sierpniu, zostały zarejestrowane ślady basu Dehumanizera oraz ścieżki wokalne Stanii, które zespół nagrywał we współpracy z mini studio No Rush. Z powodu „obowiązków rodzinnych” gitarzysty Johny’ego, zespół na blisko pół roku zawiesił działalność, a prace nad albumem zostały przerwane. Reaktywacja nastąpiła w lutym 2009 roku. Muzycy ponownie spotkali się w studiu No Rush, by zarejestrować partie gitar prowadzących oraz dopracować wszystkie szczegóły dotyczące albumu. Pod koniec lutego w studiu Hertz został zrobiony miks, a w maju ukończony mastering.

Na album „Architects Of Sense” składa się osiem kompozycji utrzymanych w duchu brutalnego, technicznego death metalu z elementami grindu. Tym samym jest to powrót EFFECT MURDER do koncepcji muzycznych, które zostały zapoczątkowane na mini albumie „Portrait Of Fanatic”, a w pełni rozwinięte w nowych kompozycjach. Ostatnie dwa lata były dla zespołu intensywną pracą nad stylem i charakterem muzyki, na kształt, której złożyły się różne osobowości muzyków. Dzięki temu „Architects Of Sense” uzyskuje nowy wymiar, bardziej dojrzały i muzycznie spójny. To album pełen pasji i finezji, brutalności i muzycznej ekspresji, gdzie każdy z instrumentów odgrywa szczególną rolę przy jednoczesnym tworzeniu całości.

Przy produkcji albumu zespół skorzystał z usług najlepszych realizatorów dźwięku (Wojtek i Sławek Wiesławscy -Studio Hertz) oraz licznych przyjaciół (Piotr Polak - Studnia Studio, Adam - No Rush Studio), którzy pomogli zrealizować zespołowi muzyczne wizje. Na płycie pojawiło się także kilku wyjątkowych gości (min. Hal z Abused Majesty i Hermh, Przemek i Wojtek z Hellraizer, Adam No Rush studio), którzy swym udziałem wzbogacili płytę.EFFECT MURDER biography (English Version)

Effect Murder was set up by guitarist Johnny (ex- Via Mistica) joined by Bzyk (drums) and Konrad (vocal). The trio debuted with a mini-album ‘Pathology Of Society’, recorded in Bialystok’s Hertz studio in 2001. The album was self-released and limited to 500 copies, and its content received numerous positive reviews both in the underground and the official music press. Intensive promotion caused a huge interest in Effect Murder, resulting in first interviews and gig propositions. Music industry took notice of the album, leading to ‘Pathology Of Society’ to be re-released in 2002 as an MC split with Rectal Sludge by Acusubilis Records and again in 2004 as a CD split with Hybrid Exoneration (Redroom Records). During that time the band appeared on stage, taking part in some local gigs alongside Parricide, Incarnated, Dominium, Trauma, Vesania, Non Opus Dei and Immemorial. In the meantime two new members joined the band – second guitarist Arek and bass player Kamil. With the new line-up the works on new material began.

The next stage of Effect Murder’s development was the recording of a mini-album entitled ‘Portrait Of Fanatic’ (Matrix studio 2003). Recording, mixing and mastering was done by Krzysztof Murawski. The compositions on the album formed a concept devoted to fanatism visible in different aspects of social life. The album was a significant step forward in relation to the debut. The band managed to come up with a material that was more progressive, technical and brutal. Alongside the death metal patterns appeared elements inspired by grind gore. despite positive reviews and warm reception during live gigs, the album did not see an official release, forcing the group to self-release 600 copies in 2004. The release was promoted during numerous live appearances in Poland. Effect Murder took part in a few mini-tours with their friends from Abused Majesty, played the Merciless East Fest in Chelm and embarked on their first big tour in Poland( Extreme Blast Attack with Deception and Sammath Naur).

The 2005 brought a new record, entitled ‘Imanusi’(recorded by Piotrek Polak in Studnia studio). The band saw a few significant changes, both in the line-up and the stylistic direction. A.D. Rotten became the new guitarist and bass duties were taken over by Dehumanizer. The music on the album was considerably different from the previous releases, a mix of grind core with death metal elements. The band consciously abandoned the technical structures in favor of simplistic and straightforward form of musical expression. During the recording session Effect Murder had to face its first serious crisis, with drummer Bzyk leaving the band for personal reasons, followed by vocalist Konrad soon after. Due to lack of complete line-up EF put on hold any touring activities. In the meantime the band started its cooperation with a young record label from Bialystok, called Metal Jeers Production, resulting in the release of split CD with Bloodpaint. However, due to lack of any live appearances the recording did not receive proper support and went unnoticed in the music world.

E.M. got back together in July 2006 with two new members – drummer Gregor (Hellrizer) and vocalist Stania (ex-Enfeeblement). Working with new members soon brought effects in from of a recording session that took place between the 11th and 12th November in Studia studio, where the brand new track ‘Dehumanize’ and a Satyricon cover ‘Filthgrinder’ were recorded. The latter appeared on a tribute album devoted entirely to Satyricon.

2007 marked the return of the band to the stage for a couple of gigs. Also, E.M. performed as the hosts of Metal Jeers Death Assault, during which the bands first ever DVD entitled ‘Death Alive’ was recorded.

The next significant step in the bands career was the recording session of a full-length album, which started in the Autumn 2008. All touring activities were put on hold and the band locked themselves in rehearsal room to fully concentrate on writing the new material. First tracks were laid in May by drummer Gregor in Bialystok’s Hertz studio. The music was recorded by Wieslawscy brothers. The rhythm guitar parts were recorded in June in Piotrek Polak’s Studnia studio. The bass parts and Stania’s vocals were recorder in August with the usage of a mini-studio No rush. Due to ‘family duties’ of guitarist Johnny the band put its activity on hold for nearly six months, and all works on the album were paused until February 2009, when the band returned to No Rush in order to record the lead guitars and polish the album off. At the end of February the mixing was done in Hertz studio, and the mastering was done by the end of May.

The album ‘Architects Of Sense’ comprises eight tracks in the vein of brutal, technical death metal with elements of grind, marking therefore the return to the artistic direction taken on the mini-album ‘Portrait Of Fanatic’ and fully developed in the new compositions. The last two years were the time of intensive work on the style and the character of the music, affected by different personalities of the musicians involved. Thanks to this ‘Architects Of Sense’ gains a new dimension, more mature and musically consistent. It is an album full of passion and finesse, brutality and musical expression, where each instrument has a special role in constituting the whole.

The best producers ( Wojtek and Slawek Wieslawscy – Hertz studio) and numerous friends ( Piotrek Polak – Studnia studio, Adam – No Rush studio) were involved in the recording process of the album, helping us to achieve our musical vision. There are also very special guests on the album (among others: Hal z Abused Majesty and Hermh, Przemek and Wojtek z Hellraizer, Adam No Rush studio), who enriched its content with their contributions.